Bezpieczeństwo w czasie pandemii - Centrum Rehabilitacji i Zdrowego Odżywiania GAJA

Centrum Rehabilitacji
i Zdrowego Odżywiania
"GAJA"
Rozpoznanie
Badanie fizjoterapeutyczne
Terapia/ rehabilitacja
Zajmujemy się tym, co ważne...
ale najważniejsza jest...
Profilaktyka!
Menu
Centrum Rehabilitacji i Zdrowego Odżywiania "GAJA"
Menu
Przejdź do treści

Bezpieczeństwo w czasie pandemii


Szanowni Państwo, przed zapisaniem się na wizytę prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w naszej placówce w trakcie pandemi.


  
  
Regulamin, wytyczne i zasady bezpieczeństwa
obowiązujące w trakcie trwania stanu epidemii COVID-19

 1. Zasady ogólne.
  1. Rejestracja na wizyty prowadzona jest tylko telefonicznie w godzinach 8:00 – 9:00 i 14:00– 15:00,
   1. W przypadku, gdybyśmy nie odbierali, oddzwonimy na wyświetlony numer.
   2. W przypadku, gdy pacjent potrzebuje od nas zaświadczenia, prosimy o informację telefoniczną lub e-mail, gdy zaświadczenie będzie gotowe, wówczas umówimy się z pacjentem na konkretną godzinę odbioru.
  2. Rejestracja osobista obecnie jest zawieszona, prosimy nie przyjeżdżać bez uprzedzenia, gabinet będzie zamknięty. Otwieramy tylko dla pacjentów na umówione godziny.
  3. Na dzień przed wizytą odbędzie się rozmowa telefoniczna celem przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego w formie ankiety (ustawowy wymóg). Brak możliwości sporządzenia wywiadu na dzień przed wizytą (np. nieodebranie telefonu, brak odpowiedzi na wysłany sms) będzie równoznaczny z anulowaniem wizyty.
  4. Każdorazowo przed wizytą, ankieta epidemiologiczna będzie uzupełniana oraz pacjent będzie musiał się pod nią podpisać. Opiekun pacjenta także może zostać poproszony o wypełnienie takiej ankiety.
  5. W przypadku podejrzenia, że pacjent (opiekun) może być w grupie ryzyka, był w bezpośrednim kontakcie z osobą zarażoną, przebywa w trakcie kwarantanny, samoobserwacji, jest pod nadzorem sanepidu, jest nosicielem wirusa COVID-19 lub wykazuje inne objawy chorobowe (kaszel, podwyższona temperatura, katar, zapalenie spojówek, zapalenie krtani itp.) lub ma przeciwwskazania do wizyty, fizjoterapeuta ma obowiązek odmowy przyjęcia pacjenta oraz skierowanie go na konsultację lekarską. (ustawowy wymóg)
 2. Przygotowanie do wizyty.
  1. Pacjent na wizytę przychodzi o czasie. Gabinet jest otwierany o umówionej godzinie. W przypadku, wcześniejszego przybycia, pacjent zobowiązany jest poczekać na zewnątrz. Wiąże się to, z tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w poczekalniach pacjenci nie mogą mieć ze sobą styczności, zaś obsługa musi przygotować gabinety, odpowiednio je zdezynfekować i wywietrzyć.
  2. Pacjent na wizytę przychodzi we własnej maseczce. W przypadku, gdy pacjent maseczki nie posiada, fizjoterapeuta może odmówić przyjęcia pacjenta. Opiekun (dziecka/ osoby niepełnosprawnej) także ma obowiązek posiadania własnej maseczki.
  3. Po wejściu do budynku mierzona jest temperatura, następnie pacjent (i opiekun) ma obowiązek zdezynfekować dłonie, założyć jednorazowe rękawiczki, ochraniacze na obuwie dostępne na miejscu, ponownie dezynfekuje dłonie. Odzież wierzchnią należy zostawić w miejscu wyznaczonym przed gabinetem. Płyny do dezynfekcji zawierają w składzie alkohol, osoby uczulone muszą zgłosić ten fakt przed dezynfekcją.
   1. Obowiązek noszenia maseczek nie dotyczy:
    1. dzieci poniżej 4 r.ż,
    2. dzieci w trakcie terapii,
    3. pacjentów, którzy mają trudności z oddychaniem,
   2. Dzieci również nie mają obowiązku ubierać rękawiczek jednorazowych.
  4. W trakcie wizyty w gabinecie nie mogą przebywać osoby towarzyszące (z wyjątkiem są rodzice/ opiekunowie dzieci i osób niepełnosprawnych). Jeśli pacjent wymaga asekuracji, osoba towarzysząca pomaga pacjentowi podejść do drzwi, fizjoterapeuta zabiera pacjenta, zaś osoba towarzysząca czeka na zewnątrz.
   1. Osoba, która nie jest pacjentem nie mam możliwości korzystania z pomieszczeń w budynku (poczekalnia, korytarz, toaleta).
  5. Z osobą niepełnoletnią w trakcie wizyty może przebywać tylko jedna osoba dorosła (opiekun). Nie dopuszcza się przyprowadzania rodzeństwa lub innych nieletnich osób towarzyszących.
  6. W obiekcie obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów i innych urządzeń, które mogą być potencjalnymi nośnikami drobnoustrojów.
  7. Należy ograniczyć przynoszenie ze sobą zbędnych przedmiotów, dotyczy to zwłaszcza najmłodszych pacjentów – nie wolno zabierać na terapię zabawek (zwłaszcza materiałowych) oraz przedmiotów, których nie można zdezynfekować.
 3. Wizyta.
  1. Przed zabiegiem fizjoterapeuta ma obowiązek zaktualizować ankietę i kartę pacjenta, zaś pacjent ma obowiązek ją podpisać.
  2. W trakcie wizyty fizjoterapeuta zobowiązany jest do pracy w środkach ochrony osobistej.
  3. W przypadku małych dzieci, gdy istnieje potrzeba zmiany pieluchy lub innych czynności higienicznych, te czynności ma obowiązek wykonać rodzic. Następnie musi umyć i zdezynfekować dłonie. Obecnie nie dopuszcza się, aby wizyta odbywała się bez obecności rodzica.
  4. Wizyta kończy się punktualnie o wyznaczonym czasie, jeśli pacjent się spóźnił, to czas wizyty nie będzie wydłużony. Ma to związek z tym, że fizjoterapeuta musi przygotować gabinet do następnej wizyty.
  5. Po zakończonej wizycie, pacjent może ustalić kolejny termin bezpośrednio u fizjoterapeuty.
 4. Płatności za usługi
  1. W trakcie trwania stanu epidemii zalecana jest płatność kartą lub przelewem
  2. W przypadku przelewu płatność musi być dokonana przed wizytą, tak aby wskazana kwota została zaksięgowana na koncie najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem.
   1. W przypadku, gdy wizyta nie odbędzie się z winy przychodni, wówczas kwota wpłacona na konto zostanie zwrócona lub jeśli pacjent będzie miał życzenie zostanie przeniesiona na kolejną wizytę w innym umówionym terminie.
   2. W przypadku, gdy zabieg nie odbędzie się z winy pacjenta (nie stawi się na zabieg, odwoła wizytę w dniu, kiedy miała się odbyć) lub stan jego zdrowia uniemożliwi przeprowadzenie zabiegu, koszty nie zostaną zwrócone, zaś wizyta zostanie uznana za odbytą.
  3. Przed dokonaniem płatności należy powiadomić fizjoterapeutę o potrzebie otrzymania faktury, w przeciwnym razie pacjent otrzyma paragon.
 5. Czynności końcowe.
  1. Po zakończonej wizycie, terapeuta odprowadza pacjenta do wyjścia i zamyka gabinet w celu przygotowania go dla następnego pacjenta.
   1. Dezynfekcja sprzętu (stoły, przybory do ćwiczeń) odbywa się każdorazowo po wyjściu pacjenta.
   2. W związku z zaleceniami, w trakcie stanu epidemii w obiekcie będzie stosowana zwiększona ilość środków dezynfekujących. Pomieszczenia muszą być dobrze wywietrzone.
   3. Po każdej wizycie fizjoterapeuta musi wymienić środki ochrony osobistej.
  2. W trakcie sprzątania zabrania się przebywania pacjentom wewnątrz budynku.
  3. Zabrania się pacjentom, w tym dzieciom spożywania posiłków wewnątrz budynku. Czynności takie jak karmienie, jedzenie, picie rodzic powinno odbywać się poza obiektem.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Wizyta może zostać przerwana w każdej chwili, w przypadku gdy:
   1. pacjent nie dostosuje się do regulaminu,
   2. stan zdrowia pacjenta będzie budził wątpliwości.
  2. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt poprzez e-mail
   (rehabis@rehabis.pl) lub telefon 74 833 21 25.


Link do wytycznych: https://www.gov.pl/web/rozwoj/rehabilitacja
KONTAKT
ul. Wodna 7
58-260 Bielawa

tel. 74 833 21 25
kom. 600 599 647
rehabis@interia.pl
Wróć do spisu treści